ZARZĄD STOWARZYSZENIA KLUBU WAWEL

Prezes: Tomasz Wiśniewski.            logo wwel

Zastępca Prezesa: Adam Klamut.  

Sekretarz: Benedykta Zawadzka.

Sekretarz Techniczny: Izabela Dawiec.

Skarbnik: Maria Wiśniewska.

 

Komisja Rewizyjna: Andrzej Janusz.